özel eğitim materyali

Gedex'in Temellerini Oluşturan Bilimsel Dayanaklar Nelerdir ?

ÖĞRENME NASIL GERÇEKLEŞİR ?

Öğrenmenin Evreleri Şunlardır;
Önce dışarıdan duyu organları vasıtasıyla uyarıcılar alınır (yada sunulur).
Alınan duyular sinir sistemi üzerinden beyne iletilir ve duyum haline gelir.
Beyin, gelen duyumu bellekteki bilgilerle eşleştirerek bir anlama kavuşturur, algıya dönüştürür.
Beyin algılanan bilgiyi işleyerek davranışa-tepkiye dönüştürür ve öğrenme işlemi tamamlanır.
Gerek farklı gelişen, gerekse normal bireylerde duyular öğrenmenin temel unsurudur.

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ

Öğrenme üzerinde en belirleyici duyu, “görme” duyusudur.
Göz ;
Saniyede 100 milyon bit veri işeyebilir.
Beyine dakikada 3000 fotoğraf gönderebilir.
2 milyon snaps ile bağlıdır.
Öğrenme üzerine en etkili ikinci organ olan kulaklardan ise beyne giden ancak 100 bin snaps vardır.

AKTİF HATIRLAMA ORANI

Görme öğrenmenin en önemli unsuru olduğu halde, Öğrenme olgusunu güçlendiren ve "aktif hatırlama oranını" artıran asıl etken; görmenin yanı sıra işitme, dokunma vs. gibi duyuların öğretim sürecine dahil edilmesidir.
Ayrıca birden fazla duyu kullanarak yapılan bu eğitimin, beyindeki duygu merkezi ile ilgili "reseptörlere" bağlanması, (yani öğrencinin sevdiği objeler üzerinden, sevdiği görsellerle eğitim vermek dokunmatik ekran, bilgisayar gibi) bilginin öğrenmesini kolaylaştıracaktır. İşte, Gedex İnteraktif bu amaca hizmet etmek üzere tasarlanmıştır.
Nörologların, Duyu organlarının “aktif hatırlamaya” etkisiyle ilgili yaptıkları araştırmalar sonucu bireylerin;
1- İşittiklerinin %20 sini
2- Gördüklerinin %30 unu
3- Hem işitip hem gördüklerinin %50 sini
4- Görerek, işiterek ve dokunarak yaptıklarının %90’ını etkili biçimde hatırlayabildikleri saptanmıştır.

SONUÇ OLARAK

Görüldüğü gibi, yaptığımız "ÖĞRETİM" ile ilgili 3 ana unsur ön plana çıkmaktadır:
1. Öğretimin her aşamasının "GÖRSELLEŞTİRMESİ".
2. Görsel uyarıcıların yanı sıra, “DİĞER DUYULAR”’ın eğitim sürecine katılması.
3. Bu eğitimin olabildiğince beyindeki duygu merkezi ile ilgili “RESEPTÖRLERE” bağlanması (öğrencinin sevdiği, hoşuna giden materyallerle öğretim) ile beraber yaparak, yaşatarak öğretimdir.

Üst