özel eğitim materyali

Gedex'in Çıkış Noktası ?

ÇIKIŞ NOKTASI

"Dokunmatik ekran"" ve "Bilgisayar" genel olarak tüm çocukların ilgisini çeken materyallerdir. Bu ilginin “eğitime yönlendirilmesi” ürünün ana çıkış noktalarından birisidir.
Eğitim sektöründe, hali hazırda kazanım temelli hazırlanmış bütüncül bir eğitim materyalinin olmaması.
Tüm Gelişmiş ülkelerde her geçen gün eğitimdeki ağırlığı artan İnteraktif Eğitim materyali kullanımında, ülkemizin de öncü ülkelerden biri haline getirilmesidir.

Üst